Shopping Cart

Klüber Dişli Yağı

Orta ve büyük dişlilerin yağlanması için özel olarak geliştirilmiş yeni nesil bir yağlayıcıdır.

Klüber Klüberfluid C-F 3 Ultra

Orta ve büyük dişlilerin yağlanması için özel olarak geliştirilmiş yeni nesil bir yağlayıcıdır.

Klüber Klüberoil 4 UH1

Gıda işleme ve ilaç endüstrisi için geliştirilmiş sentetik gıda onaylı dişli yağlarıdır.

Klüber Klüberoil GEM 1 N

Modern dişlilerin artan güç yoğunluğunu ve artan gereksinimleri karşılayan seçkin mineral yağlara dayanan yüksek performanslı bir dişli ve çok amaçlı yağdır.

Klüber Klüberplex GE 11-680

Mineral yağ bazlı ve alüminyum kompleksli bir sabun içeren bir yapışkan dişli yağıdır. Yüksek basınca dayanıklı olup aşınma önleyici katkılar, korozyon ve oksidasyon inhibitörleri içerir. Bitüm, çözücüler ve kurşun içeren hammaddeler içermez.

Klüber Klübersynth 100 KV

Dokuma makineleri için geliştirilmiş sentetik yüksek performanslı dişli yağıdır.

Klüber Klübersynth EG 4

Birçok dişli kutusunun gereksinimlerini karşılayan polialfaolefin esaslı tamamen sentetik yüksek performanslı bir dişli yağıdır.

Klüber Klübersynth G 4

Tekstil endüstrisi dokuma makineleri için geliştirilmiş yüksek performanslı dişli yağıdır.

Klüber Klübersynth GE 4 75 W-90

Özellikle ağır yüklere maruz kalmış raylı araç dişlileri için yüksek performanslı tam sentetik dişli yağıdır.

Klüber Klübersynth GEM 2

Yüksek performanslı tam sentetik dişli yağıdır.

Klüber Klübersynth GEM 4-N

Yüksek performanslı tam sentetik dişli yağıdır.

Klüber Klübersynth GH 6

Sentetik yüksek performanslı dişli ve yüksek sıcaklık yağlarıdır.

Klüber Syntheso D

Poliglikol bazlı sentetik yüksek sıcaklık yağlarıdır.

0212 856 20 22